Firmatik Yazılım Gizlilik Politikası


Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır. Biz, Firmatik Yazılım, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Topladığımız Bilgiler

Müşterilerimizden topladığımız bilgiler aşağıdaki gibi olabilir:

 • Kişisel Bilgiler: İsim, e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri.
 • Firma Bilgileri: Şirket adı, vergi numarası gibi işletme bilgileri.
 • Kullanıcı Etkinliği: Hizmetimizi kullanırken oluşturulan veriler, oturum kayıtları, kullanıcı etkileşimleri gibi bilgiler.

Bilgi Kullanımı ve Saklanması

Topladığımız bilgiler, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılır:

 • Hizmet Sağlama: Müşterilerimize talep ettikleri hizmetleri sunmak ve destek sağlamak.
 • İletişim: Müşterilerimizle iletişim kurmak, güncellemeler göndermek ve gerektiğinde destek sağlamak.
 • Güvenlik: Hizmetimizin güvenliğini sağlamak ve kötüye kullanımı önlemek.
 • Geliştirme: Hizmetimizi iyileştirmek ve yeni özellikler eklemek için kullanıcı geri bildirimlerini analiz etmek.

Topladığımız bilgiler, yasal gereklilikler ve veri gizliliği politikalarına uygun olarak saklanır. Bilgiler, yetkisiz erişim, değişiklik veya ifşa edilme riskini azaltmak için uygun güvenlik önlemleri alınarak korunur.

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.


Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere [email protected] veya [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gizlilik Politikası Güncellemeleri

Bu gizlilik politikası, işletmemizin gereksinimlerine ve hukuki düzenlemelere uygun olarak zaman zaman güncellenebilir. Güncellenmiş politikalar, web sitemizde yayınlanarak müşterilere bildirilir.

İletişim

Sizlere talepleriniz doğrultusunda hizmet sunabilmek amacıyla, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle https://firmatik.com/iletisim.php adresinden iletişem geçmekten çekinmeyin


Banka Hesap Numaraları

GARANTİ BANKASI
517-BURDUR Hesap No : 6687503
İsmail COZAR
IBAN HESAP NUMARASI
TR24 0006 2000 5170 0006 6875 03
AKBANK
123-BURDUR/MERKEZ HESAP No: 0058184
İsmail COZAR
IBAN HESAP NUMARASI
TR55 0004 6001 2388 8000 0581 84
Yukarıdaki banka hesap numaralarına ödeme yapabilirsiniz. Ödeme yapmadan önce hizmetle ilgili ayrıntılı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.